Firma FEBES specjalizuje się w wykonywaniu następujących badań, opracowań i ekspertyz w Warszawie i na terenie całej Polski:

- audyt energetyczny budynku

- audyt efektywności ekologicznej projektu

- audyt oświetlenia wnętrz

- świadectwo charakterystyki energetycznej

- wniosek o dofinansowanie ze środków UE, NFOŚiGW i innych

- obliczanie współczynników Rm lub LAF dla lokali w budynku

- badania termowizyjne

- badania szczelności powietrznej budynków metodą „blower door”

- monitorowanie efektu ekologicznego

 

Ponadto prowadzimy wypożyczalnię kamer termowizyjnych.

 

 

 

 

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl