Firma FEBES specjalizuje się w wykonywaniu następujących badań, opracowań i ekspertyz w Warszawie i na terenie całej Polski:

– audyt energetyczny budynku

– audyt efektywności ekologicznej projektu

– audyt oświetlenia wnętrz

– świadectwo charakterystyki energetycznej

– wniosek o dofinansowanie ze środków UE, NFOŚiGW i innych

– obliczanie współczynników Rm lub LAF dla lokali w budynku

– badania termowizyjne

– badania szczelności powietrznej budynków metodą „blower door”

monitorowanie efektu ekologicznego

 

Ponadto prowadzimy wypożyczalnię kamer termowizyjnych.

 

 

 

 

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl