Co to jest audyt efektywności ekologicznej projektu?

Audyt efektywności ekologicznej projektu jest opracowaniem przygotowywanym na potrzeby aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dla budynków użyteczności publicznej. Audyt efektywności ekologicznej projektu wykonuje się zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem.

Zgodnie z wymogami konkursowymi MF EOG Audyt efektywności ekologicznej projektu powinien składać się z następujących dokumentów:

Informacje ogólne.

Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacją).

Ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynku (po modernizacji).

Zapotrzebowanie na energię i moc.

Obliczanie efektu energetycznego projektu – zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu przed i po realizacji projektu.

Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu – ograniczenia emisji CO2.

Obliczenia efektywności ekonomicznej.

Wzór opisu technicznego wraz z uproszczonym przedmiarem planowanych robót.

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl