Audyt energetyczny budynku

Co to jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku jest to opracowanie, opisujące zapotrzebowanie na moc i energię do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wskazujące optymalne działania modernizacyjne mające na celu ograniczenie tego zapotrzebowania.

W audycie, dla każdego planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. dla ocieplenia ścian), rozpatruje się różne warianty (np. różną grubość izolacji) i określa się, dla którego wariantu prosty czas zwrotu z inwestycji (SPBT – z ang. Simple Pay Back Time) będzie najkrótszy.

Następnie, zestawia się wszystkie wybrane warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kolejności od najkrótszego do najdłuższego SPBT.

Dla budynków, które z mocy ustawy termomodernizacyjnej, tzn. Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz 1121) wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U. Nr 76, poz. 808) mogą starać się o premię termomodernizacyjną wyznacza się również wartość tej premii oraz optymalną wielkość kredytu.

Adres

ul. Rozbrat 34/36 lok. 35, 00-429 Warszawa

Tel:

+48 608 681 856

Mail:

febes@febes.pl