Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która weszła w życie 1 października br., nałożony został na określoną kategorię przedsiębiorców, obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyt powinien objąć co najmniej 90% energii zużywanej przez przedsiębiorstwo, a w tym energię cieplną, energię elektryczną i energię paliw dla środków transportu.

Obowiązek ten został nałożony na przedsiębiorcę, który w ostatnich dwóch latach obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników

lub

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać do dnia 30 września 2017 r. i powiadomić o tym Urząd Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od jego wykonania, a więc maksymalnie do dnia 30 października 2017 r.

W związku z tym, że bardzo wiele z około 6000 przedsiębiorstw zobowiązanych do wykonania tego audytu do dziś nawet nie zdaje sobie sprawy z konieczności jego wykonania, trzeba się liczyć z tym, że wielu przedsiębiorców będzie wykonywało ten obowiązek ze znacznym opóźnieniem.

Kara za nie wykonanie tego obowiązku może być dotkliwa, bo zgodnie z art. 40. ust. 1. pkt. 7) Ustawy o efektywności energetycznej, może wynieść do 5% przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku podatkowym.

Adres

ul. Rozbrat 34/36 lok. 35, 00-429 Warszawa

Tel:

+48 608 681 856

Mail:

febes@febes.pl