Co to jest audyt oświetlenia wnętrz?

Audyt oświetlenia wnętrz jest to opracowanie, opisujące zapotrzebowanie na moc i energię do celów oświetlenia wewnętrznego, wbudowanego oraz wskazujące optymalne działania modernizacyjne mające na celu ograniczenie tego zapotrzebowania poprzez wymianę źródeł światła tzn. np. tradycyjnych żarówek i świetlówek na źródła energooszczędne.

Opracowania takie są niezbędne do uzyskania dofinansowania z różnych funduszy, z których środki przeznaczone są na tego typu cele.

W celu opracowania audytu oświetlenia wnętrz należy przede wszystkim sporządzić inwentaryzację oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach.
Wskazówki jak prawidłowo wykonać taką inwentaryzację uzyskacie Państwo od nas.

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl