Badania termowizyjne

Zapraszamy do zlecania nam wykonania badań termowizyjnych.

W czym może nam pomóc termowizja w budownictwie?

 • wykrywanie mostków cieplnych (miejsc, w których ciepło „ucieka”)
 • sprawdzanie prawidłowości wykonania izolacji (np. przy odbiorach prac)
 • wykrywanie wycieków ciepłych i zimnych z instalacji
 • wykrywanie nieszczelności tarasów, dachów
 • wykrywanie zawilgoceń
 • sprawdzanie prawidłowości działania grzejników
 • sprawdzanie prawidłowości działania kratek wentylacyjnych

Czym jest termowizja (termografia)?

Kamera termowizyjna mierzy temperatury na powierzchni badanego obiektu, wykorzystując detekcję promieniowania podczerwonego, emitowanego z powierzchni obiektu.

W wyniku pomiaru powstaje „zdjęcie” powierzchni wykonane w podczerwieni, czyli termogram, na którym poszczególne wartości temperatury odwzorowane są przy pomocy różnych kolorów i ich odcieni.

Tak, jak przy analizie zdjęcia rentgenowskiego laik, który ogląda zdjęcie nie zobaczy tam tego, co z łatwością znajdzie doświadczony lekarz, tak w przypadku termogramu doświadczony diagnosta potrafi „wyczytać” wiele informacji o stanie obiektu. Analiza termogramu, wykonana przy pomocy specjalistycznego oprogramowania może być źródłem wiedzy, którą można wykorzystać do diagnozy istniejących problemów.

Przykłady zastosowań termografii (termowizji):

 • badanie izolacyjności cieplnej budynków – wskazywanie miejsc lub obszarów stanowiących tzw. „mostki cieplne” tzn. tych którymi ciepło „ucieka” z budynku
 • badanie awarii ogrzewania podłogowego lub ściennego
 • badanie izolacyjności cieplnej i parametrów czynników chłodzących w chłodni
 • badanie elementów maszyn i urządzeń, które potencjalnie mogą ulec przegrzaniu (np. łożyska toczne lub inne elementy podlegające tarciu) – pozwala na wczesne wykrywanie zbliżających się awarii
 • badanie instalacji elektrycznych – wczesne wykrywanie elementów instalacji, narażonych na awarie
 • badanie sieci elektroenergetycznych
 • badanie rurociągów

badanie ludzi –wykrywanie stanów zapalnych np. zatok a także niektórych nowotworów np. nowotworu piersi – w porównaniu z innymi metodami, termografia jest tu metodą najtańszą i kompletnie bezinwazyjną – operator kamery jest tu tylko osobą wspomagającą lekarza – my nie stawiamy diagnozy ani nie leczymy

badanie zwierząt – wczesne wykrywanie niepożądanych stanów zdrowotnych zwierzęcia, wykrywanie ciąży – podobnie jak w przypadku ludzi jest to metoda bezinwazyjna i dużo tańsza od specjalistycznych badań ale nie może zastąpić ich wykonywania – termowizja jest np. prostym sposobem na wczesne znalezienie osobników w stadzie, które powinny podlegać dalszym badaniom prowadzonym przez weterynarza

Wciąż odkrywane są nowe sposoby zastosowania termowizji, wszędzie tam gdzie zróżnicowanie temperatury obiektów może być źródłem wiedzy na ich temat.

Badania termowizyjne budynku – od zewnątrz, czy od wewnątrz?
Jakie warunki są najlepsze do przeprowadzenia badań kamerą termowizyjną?

Na ogół, najbardziej spektakularne dla laika termogramy uzyskamy przy badaniu zewnętrznym ale tak naprawdę badanie od wewnątrz daje nam dużo więcej informacji. Jeżeli tylko warunki pozwalają, badamy i tak i tak.

Minimalna różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń budynku, która pozwala na przeprowadzenie badania termowizyjnego, to ok. 150C, choć najlepsze rezultaty otrzymamy, gdy ta różnica wyniesie min. 200C.
Dlatego badania budynków kamerą termowizyjną staramy się prowadzić, kiedy temperatura na dworze jest nie wyższa niż 00C.

W pomiarach na zewnątrz przeszkadzać nam będzie odbite promieniowanie słoneczne, a także nagrzanie budynku od słońca, więc wybieramy pogodę w pełni pochmurną, a najlepiej wczesne rano, przed wschodem słońca lub wieczór, 2- 3 godziny po zachodzie.

Dla powierzchni gładkich i błyszczących, pomiary kamerą mogą mieć znaczne odchylenia od wartości rzeczywistych, dlatego trzeba dużego doświadczenia, żeby we właściwy sposób wykonywać pomiary na takich powierzchniach jak szkło, polerowane metale, marmur itp.

Adres

ul. Rozbrat 34/36 lok. 35, 00-429 Warszawa

Tel:

+48 608 681 856

Mail:

febes@febes.pl