Zapraszamy do zlecania nam wykonania badań termowizyjnych.
 
W czym może nam pomóc termowizja w budownictwie?

  wykrywanie mostków cieplnych (miejsc, w których ciepło „ucieka”)

  sprawdzanie prawidłowości wykonania izolacji (np. przy odbiorach prac)

  wykrywanie wycieków ciepłych i zimnych z instalacji

  wykrywanie nieszczelności tarasów, dachów

  wykrywanie zawilgoceń

  sprawdzanie prawidłowości działania grzejników

  sprawdzanie prawidłowości działania kratek wentylacyjnych

 
 1103t1103o
 Plockuiplock1o
 plock2tplock2o
 1098t1098o
 1052Nt1052No
 1121t1121o
 plock3tpplock3o
 400t400o
 wyc1twyc1o
 wyc2twyc2o
 0787t0787o
 300t300o
 tr1tr1.1
 tr2tr22
 tr1tr11

Czym jest termowizja (termografia)?

Kamera termowizyjna mierzy temperatury na powierzchni badanego obiektu, wykorzystując detekcję promieniowania podczerwonego, emitowanego z powierzchni obiektu.

W wyniku pomiaru powstaje „zdjęcie” powierzchni wykonane w podczerwieni, czyli termogram, na którym poszczególne wartości temperatury odwzorowane są przy pomocy różnych kolorów i ich odcieni.

Tak, jak przy analizie zdjęcia rentgenowskiego laik, który ogląda zdjęcie nie zobaczy tam tego, co z łatwością znajdzie doświadczony lekarz, tak w przypadku termogramu doświadczony diagnosta potrafi „wyczytać” wiele informacji o stanie obiektu. Analiza termogramu, wykonana przy pomocy specjalistycznego oprogramowania może być źródłem wiedzy, którą można wykorzystać do diagnozy istniejących problemów.

Przykłady zastosowań termografii (termowizji):

  badanie izolacyjności cieplnej budynków – wskazywanie miejsc lub obszarów stanowiących tzw. „mostki cieplne” tzn. tych którymi ciepło „ucieka” z budynku

  badanie awarii ogrzewania podłogowego lub ściennego

  badanie izolacyjności cieplnej i parametrów czynników chłodzących w chłodni

  badanie elementów maszyn i urządzeń, które potencjalnie mogą ulec przegrzaniu (np. łożyska toczne lub inne elementy podlegające tarciu) – pozwala na wczesne wykrywanie zbliżających się awarii

  badanie instalacji elektrycznych – wczesne wykrywanie elementów instalacji, narażonych na awarie

  badanie sieci elektroenergetycznych

  badanie rurociągów

  badanie ludzi –wykrywanie stanów zapalnych np. zatok a także niektórych nowotworów np. nowotworu piersi – w porównaniu z innymi metodami, termografia jest tu metodą najtańszą i kompletnie bezinwazyjną – operator kamery jest tu tylko osobą wspomagającą lekarza – my nie stawiamy diagnozy ani nie leczymy

  badanie zwierząt – wczesne wykrywanie niepożądanych stanów zdrowotnych zwierzęcia, wykrywanie ciąży – podobnie jak w przypadku ludzi jest to metoda bezinwazyjna i dużo tańsza od specjalistycznych badań ale nie może zastąpić ich wykonywania  – termowizja jest np. prostym sposobem na wczesne znalezienie osobników w stadzie, które powinny podlegać dalszym badaniom prowadzonym przez weterynarza

Wciąż odkrywane są nowe sposoby zastosowania termowizji, wszędzie tam gdzie zróżnicowanie temperatury obiektów może być źródłem wiedzy na ich temat.

Badania termowizyjne budynku – od zewnątrz, czy od wewnątrz?
Jakie warunki są najlepsze do przeprowadzenia badań kamerą termowizyjną?

Na ogół, najbardziej spektakularne dla laika termogramy uzyskamy przy badaniu zewnętrznym ale tak naprawdę badanie od wewnątrz daje nam dużo więcej informacji. Jeżeli tylko warunki pozwalają, badamy i tak i tak.

Minimalna różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń budynku, która pozwala na przeprowadzenie badania termowizyjnego, to ok. 150C, choć najlepsze rezultaty otrzymamy, gdy ta różnica wyniesie min. 200C.
Dlatego badania budynków kamerą termowizyjną staramy się prowadzić, kiedy temperatura na dworze jest nie wyższa niż 00C.

W pomiarach na zewnątrz przeszkadzać nam będzie odbite promieniowanie słoneczne, a także nagrzanie budynku od słońca, więc wybieramy pogodę w pełni pochmurną, a najlepiej wczesne rano, przed wschodem słońca lub wieczór, 2- 3 godziny po zachodzie.

Dla powierzchni gładkich i błyszczących, pomiary kamerą mogą mieć znaczne odchylenia od wartości rzeczywistych, dlatego trzeba dużego doświadczenia, żeby we właściwy sposób wykonywać pomiary na takich powierzchniach jak szkło, polerowane metale, marmur itp.

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl