Info

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU zawiera szereg informacji ważnych dla użytkownika lub potencjalnego nabywcy nieruchomości.

Część informacji jest jasna dla każdego kto czyta świadectwo, jednak niektóre dane, szczególnie te zawarte w tabelkach na drugiej stronie, jak również podane na stronie pierwszej, często nie są zrozumiałe dla kogoś, kto nie zajmuje się tą tematyką na co dzień. Dlatego postaram się Państwu wyjaśnić:

Czego można się dowiedzieć ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

KATEGORIE ENERGII

W świadectwie podane są trzy kategorie energii wyrażone w kWh/(m2*rok) (kilowatogodzinach na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej na rok):

energia użytkowa – to energia jaka jest potrzebna, żeby zapewnić w naszym domu odpowiednią temperaturę, ogrzać wodę użytkową, ewentualnie zasilić systemy klimatyzacji, wentylacji mechanicznej a jeżeli jest to budynek użyteczności publicznej, również zasilić oświetlenie wbudowane – tyle zużylibyśmy energii gdyby sprawność wszystkich naszych urządzeń wynosiła 100%

energia końcowa – to przeliczenie energii użytkowej na ilość energii jaka jest potrzebna do zasilenia urządzeń ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji i ewentualnie oświetlenia wbudowanego z uwzględnieniem sprawności urządzeń. Właśnie wielkość energii końcowej jest z punktu widzenia użytkownika najbardziej interesująca, bo w szacunkowy sposób określa ile energii musimy dostarczyć do budynku. W świadectwie, energia końcowa przeliczona na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej na rok podana jest jako EK

energia pierwotna – to wirtualna wielkość energii obliczona na podstawie energii końcowej z uwzględnieniem źródła jej pochodzenia. Czym bardziej „ekologiczne” jest źródło energii tym mniejszy jest współczynnik za pomocą którego przeliczamy energię końcową na pierwotną. Sposób liczenia odzwierciedla na ile dane źródła energii powodują emisję CO2 (dwutlenku węgla) do atmosfery. W świadectwie energetycznym, energia pierwotna przeliczona na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej na rok podana jest jako EP a także zaznaczona grubą strzałką od góry na kolorowym „suwaku” na pierwszej stronie świadectwa. Dwie strzałki pod „suwakiem” pokazują wyliczoną dla danego budynku normę wielkości EP dla budynku nowego (lewa strzałka) oraz powiększoną o 15% normę dla budynku przebudowywanego (prawa strzałka). Porównując dwie strzałki – górną i odpowiednio prawą lub lewą dolną możemy określić na ile nasz dom spełnia wymagania „ekologiczności” dostarczanej energii.

SPRAWNOŚCI SYSTEMÓW

Sprawność urządzeń, o której mowa powyżej to, w najprostszych słowach, część energii dostarczonej, jaka jest rzeczywiście wykorzystana po uwzględnieniu strat.

Na przykład, jeżeli dostarczamy 100 jednostek a straty wynoszą 20 jednostek to sprawność naszego urządzenia wynosi 0,8 (lub inaczej 80%). Niektóre urządzenia jak np. gazowe kotły kondensacyjne lub pompy ciepła mają sprawność wyższą niż 100% ponieważ wykorzystują dodatkowe efekty cieplne na jakie pozwala otaczająca nas natura. W kotłach kondensacyjnych wykorzystuje się dodatkową energię skraplania pary wodnej – stąd ich sprawność wynosi na ogół ok. 104 – 109%. Oznacza to, że jeżeli wartość opałowa gazu dostarczonego do pieca wynosi 100 jednostek, to spalając ten gaz w kotle kondensacyjnym uzyskamy 104 – 109 jednostek.

W pompach ciepła mamy do czynienia z wydajnością a nie sprawnością urządzenia. Dostarczamy tam energię elektryczną do napędu urządzenia, które pozyskuje znaczną ilość energii z gruntu – tu wydajności urządzeń osiągają nawet kilkaset procent.

Adres

ul. Rozbrat 34/36 lok. 35, 00-429 Warszawa

Tel:

+48 608 681 856

Mail:

febes@febes.pl