Wykonujemy monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymogami NFOŚiGW – konkursów GIS Zarządzanie Energią. Monitorowanie odbywa się w układzie rocznym, przez 5 lat.

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl