Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli tzw. świadectwa energetyczne lub certyfikat energetyczny to opracowanie dotyczące konkretnego budynku lub jego części, takiej jak:

część mieszkalna budynku

część usługowa budynku

lokal mieszkalny

lokal użytkowy

inna wydzielona część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno- użytkową.

Świadectwo energetyczne określa wielkości energii końcowej EK i pierwotnej EP na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej Af, niezbędnych do ogrzania budynku, podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania wentylacji mechanicznej i chłodzenia, jeżeli w danym obiekcie występują.

 

Cena audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego zależy od:

złożoności bryły budynku

kubatury, powierzchni użytkowej

wyposażenia w urządzenia takie jak: klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, rekuperacja, kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.

liczby stref temperatury wewnętrznej

przeznaczenia (mieszkalny, niemieszkalny)

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl