Zapraszamy do zlecania nam wykonania badań termowizyjnych lub wynajęcia od nas kamery.

W czym może nam pomóc termowizja w budownictwie?

  • wykrywanie mostków cieplnych (miejsc, w których ciepło „ucieka”)
  • sprawdzanie prawidłowości wykonania izolacji (np. przy odbiorach prac)
  • wykrywanie wycieków ciepłych i zimnych z instalacji
  • wykrywanie nieszczelności tarasów, dachów
  • wykrywanie zawilgoceń
  • sprawdzanie prawidłowości działania grzejników
  • sprawdzanie prawidłowości działania kratek wentylacyjnych

FEBES Filip Bańkowski, ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa,

tel. 608-681-856, febes@febes.pl