Audyt efektywności ekologicznej

Co to jest audyt efektywności ekologicznej projektu?

Audyt efektywności ekologicznej projektu jest opracowaniem przygotowywanym na potrzeby aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dla budynków użyteczności publicznej. Audyt efektywności ekologicznej projektu wykonuje się zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem.

Zgodnie z wymogami konkursowymi MF EOG Audyt efektywności ekologicznej projektu powinien składać się z następujących dokumentów:

  • Informacje ogólne.
  • Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacją).
  • Ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynku (po modernizacji).
  • Zapotrzebowanie na energię i moc.
  • Obliczanie efektu energetycznego projektu – zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu przed i po realizacji projektu.
  • Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu – ograniczenia emisji CO2.
  • Obliczenia efektywności ekonomicznej.
  • Wzór opisu technicznego wraz z uproszczonym przedmiarem planowanych robót.

Adres

ul. Rozbrat 34/36 lok. 35, 00-429 Warszawa

Tel:

+48 608 681 856

Mail:

febes@febes.pl