Świadectwo charakterystyki energetycznej

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli tzw. świadectwa energetyczne lub certyfikat energetyczny to opracowanie dotyczące konkretnego budynku lub jego części, takiej jak:

 • część mieszkalna budynku
 • część usługowa budynku
 • lokal mieszkalny
 • lokal użytkowy
 • inna wydzielona część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno- użytkową.
 • Świadectwo energetyczne określa wielkości energii końcowej EK i pierwotnej EP na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej Af,  niezbędnych do ogrzania budynku, podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania wentylacji mechanicznej i chłodzenia, jeżeli w danym obiekcie występują.

Cena audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego zależy od:

 • złożoności bryły budynku
 • kubatury, powierzchni użytkowej
 • wyposażenia w urządzenia takie jak: klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, rekuperacja, kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.
 • liczby stref temperatury wewnętrznej
 • przeznaczenia (mieszkalny, niemieszkalny)

Adres

ul. Rozbrat 34/36 lok. 35, 00-429 Warszawa

Tel:

+48 608 681 856

Mail:

febes@febes.pl