Badanie szczelności powietrznej

Badanie szczelności budynków wykonujemy przy pomocy urządzenia typu: „blower door test” amerykańskiej firmy Retrotec.

Badanie szczelności powietrznej budynku jest wymagane przy dopłatach do kredytów na domy energooszczędne zgodnie z programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje dopłaty do kredytów na domy:

– energooszczędne (zapotrzebowanie na energię cieplną do 40 kWh/ m2)

– pasywne (zapotrzebowanie na energię cieplną do 15 kWh/ m2).

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Poprawność wykonanych prac budowlanych należy sprawdzić za pomocą testu szczelności wykonywanego zgodnie z normą PN-EN 13829. Metoda pomiaru ciśnieniowego odbywa się przy użyciu wentylatora zamontowanego w drzwiach wejściowych do budynku. Badanie należy wykonać przy nadciśnieniu i podciśnieniu, metodą B, w budynku niezamieszkałym. Obszar budynku do pomiarów powinien obejmować całą cześć ogrzewaną, dla której sporządzono charakterystykę energetyczną z uwzględnieniem garaży, piwnic i poddaszy, jeżeli są one ogrzewane. W przypadku budynków wielorodzinnych badaniem powinien być objęty cały budynek lub jego część, w której znajdują się mieszkania w standardzie NF40 i NF15.

Test należy przeprowadzić po wykonaniu wszystkich powłok szczelnych, np. tynków wewnętrznych, powłok paroszczelnych oraz złącz między nimi. Okna, drzwi, wyłazy, drzwi wewnętrzne do części nieogrzewanych powinny być zamontowane. Należy wykonać wszystkie przyłącza, przebicia i instalacje mogące mieć wpływ na szczelność powietrzną obudowy. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie dostępu do warstw paroszczelnych i ich połączeń w celu wykrycia i likwidacji nieszczelności, np. nie należy przykrywać folii paroszczelnej w dachu płytami gipsowo-kartonowymi oraz wykonywać zabudów podtynkowych.

Podczas przeprowadzania testu szczelności musi być obecny weryfikator, który będzie oceniał spełnienie przez budynek wymagań programu. Jego obecność przy badaniu powinna być potwierdzona odpowiednim podpisem na protokole z badania.

Adres

ul. Rozbrat 34/36 lok. 35, 00-429 Warszawa

Tel:

+48 608 681 856

Mail:

febes@febes.pl